Thông thường chơi mạt chược sẽ gồm có 4 người ngồi 4 phía gọi là ngồi theo đông, tây, nam, bắc.

Thông thường chơi mạt chược sẽ gồm có 4 người ngồi 4 phía gọi là ngồi theo đông, tây, nam, bắc.

Thông thường chơi mạt chược sẽ gồm có 4 người ngồi 4 phía gọi là ngồi theo đông, tây, nam, bắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button